Garanties

Onder garantie vallen eventuele fabricagefouten. De garantie is uitsluitend beperkt tot kosteloze vervanging of herstel van onderdelen. Portokosten en arbeidsloon zijn niet bij de garantie inbegrepen, evenals reparaties, die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van het apparaat en bij eigen poging tot reparatie.

Bamix

HUISHOUDELIJK GEBRUIK
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 2 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en levenslang garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 april 2020.

PROFESSIONEEL GEBRUIK
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 1 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en 2 jaar garantie op de motor na datum van aankoop, mits deze is gekocht vanaf 1 januari 2012.

CORDLESS
Met uw aankoopbewijs heeft u recht op 5 jaar garantie op de door u gekochte bamix® en het oplaadstation (2 jaar voor de accu) vanaf de datum van aankoop.

De volgende zaken vallen niet onder de garantie:
Schade vanwege ondeskundig gebruik, normale slijtage of normaal gebruik, alsook de gebreken die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of de werking van de bamix®. De garantie vervalt als reparaties door onbevoegden worden uitgevoerd of geen originele bamix®-vervangonderdelen worden gebruikt.

Adres reparatiezendingen:
BV Bodart & Co
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
België

BV Bodart

Klantenservice
020-622 04 98

E-mail
info@bodartbamix.nl

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag
8u30 – 17u00

Adres reparatie zendingen
BV Bodart & Co
Terbekehofdreef 60-62
2610 Wilrijk
Belgium