Juridische informatie

Welkom op onze website en bedankt voor uw belangstelling in ons merk. Om eventuele vragen die u heeft weg te nemen, zetten we duidelijk uiteen hoe we alle verzamelde data gebruiken en welke beveiligingsmaatregelen we nemen. Ook geven we informatie over uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Bodart & C°, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wie zijn wij?

De website www.bamix.be is een initiatief van:

BVBA Bodart & C°
Terbekehofdreef 60-62, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0412.742.225

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons bereiken via e-mail: info@bodartservicehouse.be of telefonisch op het nummer: +32 (0) 3 260 67 67

Wij vragen U om steeds uw klantnummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

Persoonlijke gegevens

We vragen meestal geen persoonlijke gegevens van u wanneer u onze website bezoekt. We krijgen alleen informatie over de naam van uw internetserviceprovider en over de pagina’s die u op de website bezoekt. U blijft echter als internetgebruiker anoniem omdat we deze informatie alleen voor statistische doeleinden analyseren. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt. Data die via deze website worden overgedragen, worden versleuteld met HTTPS.

Het gebruiken en delen van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die wij van u tijdens uw bezoek aan onze website verkrijgen, worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor het aangegeven doel. Dit wordt uitsluitend gedaan overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en – indien van toepassing – alleen met uw toestemming. U kunt iedere gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Recht op informatie

Op verzoek kunnen wij u ook voorzien van gedetailleerde schriftelijke informatie m.b.t. het eventueel hebben van persoonlijke gegevens over u. Indien dit het geval is, dan vermelden wij ook welke gegevens het precies betreft. Indien nodig kunt u vragen om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren.

Links naar andere providers

Onze website bevat links naar de websites van partners en van geautoriseerde, bamix-dealers of vreemden. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Als links worden gegeven naar de websites van andere aanbieders, hebben we geen controle over de inhoud daarvan. We kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor deze inhoud. De desbetreffende website-aanbieder of -exploitant is altijd verantwoordelijk voor deze inhoud. De sites werden gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen toen de links werden gemaakt. Toen de links werden gemaakt, werd geen onrechtmatige inhoud gevonden. Het is echter niet haalbaar om voortdurend toezicht te houden op de inhoud van deze sites bij afwezigheid van concrete bewijzen voor een overtreding van de wet. Als we een dergelijke overtreding opmerken, zullen we de links onmiddellijk verwijderen.

Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Bodart & C° en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Cookies

Verschillende gebieden van onze website gebruiken zogenaamde cookies. Die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en opgeslagen door uw browser (lokaal op uw harde schijf). Deze cookies kunnen worden gebruikt om het gebruiksgedrag van onze klanten vast te stellen en bijgevolg de inhoud van onze website voortdurend aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Cookies stellen ons ook in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie of het succes van de plaats waar de artikelen op onze website worden geplaatst te meten op basis van belangstelling voor speciale voordelen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die automatisch worden gewist na uw bezoek. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als u deze informatie liever niet wil communiceren, kunt u meestal de instellingen van uw browser wijzigen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat het gebruik van de website wordt beperkt.

Gebruik van Facebook social plugins

Onze website maakt gebruik van social plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo. Wanneer u een webpagina met een van deze plugins opent, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook overgedragen naar uw browser die het automatisch in de webpagina verwerkt. Door het gebruik van plugins kan Facebook zien dat u een pagina hebt geopend op onze website. Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen, zelfs als u de ‘Like’-knop niet heeft ingedrukt. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd waar het wordt opgeslagen. Zelfs als u niet beschikt over een Facebook-account kan Facebook gegevens over u (bv. IP-adres) verzamelen. Wij verwijzen u naar de Facebook-informatie over de gegevensbescherming m.b.t. doel en reikwijdte van de verkregen data, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt, dient u zich – voordat u ons bezoekt – out te loggen bij Facebook. U kunt ook add-ons gebruiken om blockers voor uw browser te installeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website zal naar Google worden verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (cookies en IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Als uw browser (bijvoorbeeld. op uw smartphone) de hierboven genoemde add-on van Google niet ondersteunt, kunt u Google Analytics cookies uitschakelen door te klikken op de onderstaande link. Een opt-out cookie zal dan worden ingesteld op de computer, die het toekomstige verzamelen van uw gegevens tijdens het gebruik van deze website voorkomt: Disable Google Analytics.

Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Indien wij daarenboven een schending van onze algemene voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding. Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bodart & C°, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Bodart & C° haar maatschappelijke zetel heeft.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op info@bodartservicehouse.be.